Nyt Tag og Hulmursisolering

Hvis man er uheldig så kan man nemt blive ramt af et utæt tag eller en mur som måske ikke er optimalt isoleret. Begge problemer har dog en forholdsvis simpel løsning, ikke ens løsninger – men du har værktøjer til rådighed som kan afhjælpe problemet!  Læs resten